Zachęcamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej do zapoznania się z broszurami.