W ramach Podprogramu 2014 Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał około 226 ton żywności na wszystkie jednostki terenowe PKPS.

W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz

Zarząd Rejonowy PKPS w Toruniu
ul. Fałata 35/37
87-100 Toruń

Zarząd Gminny PKPS w Stolnie
86-212 Stolno

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku
ul. ZW. Zawodowych 18
87-800 Włocławek

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Radziejowie Kujawskim
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów Kujawski

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu
ul. Błonie 13
88-100 Inowrocław

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi wielkiej
ul. Ogrodowa 2a
86-060 Nowa Wieś Wielka

Zarząd Gminny PKPS w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica

Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo

Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo

oraz Ośrodki Pomocy Społecznej:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 29
87-600 Lipno

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. H. Sawickiej 5
87-880 Brześć Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 7
87-731 Waganiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zbójno 35a
87-645 Zbójno

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 22a
89-410 Więcbork

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

PKPS jako organizacja partnerska uczestnicząca w Podprogramie 2014 dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności w terminie od grudnia 2014 do końca lutego 2015 wyłącznie w formie paczek, nie przekazując żywności do placówek żywienia zbiorowego.

W skład paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego wchodzi:
- makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg,
- mielonka wieprzowa – 2 puszki, razem 0,8 kg,
- cukier biały – 2 torebki, razem 2 kg,
- mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry.
- olej rzepakowy – 1 butelka, razem 1 litr,

Minimalny limit pomocy od grudnia 2014 do lutego 2015 r. wynosi 1 paczka na osobę.
Maksymalny limit pomocy to 4 paczki na osobę (bez limitu dla rodzin wielodzietnych i niepełnych)

Osoby, które będą odbierać artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2014 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):
►813 zł dla osoby samotnej,
►684 zł dla jednego członka w rodzinie
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy lub przekazywać PKPS listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.
Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do:
Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

Wyniki działań dla Podprogramu 2014 w Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

  1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową - 19341
  2. Ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem – 226,7698 t
  3. Liczba wydanych paczek żywnościowych – 31064 szt.