Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

PODPROGRAM 2015
Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2015
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2015 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- bezrobotni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane).

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego - zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych, przy czym zestaw art. spożywczych dla osoby w całym Podprogramie 2015 obejmuje:

7 opakowań makaronu świderki( 500 g),
4 opakowania ryżu(1 kg),
8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g),
8 opakowań herbatników (200g),
4 opakowania kawy zbożowej instant (200g),
3 opakowania płatków kukurydzianych(500g),
8 opakowań mleka UHT (1lit),
2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g),
12 opakowań sera topionego (100g),
5 opakowań groszku z marchewka (400g),
4 opakowania soku jabłkowego (1lit),
7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g),
5 opakowań dżemu truskawkowego (390g),
10 opakowań mielonki wieprzowej (400g),
4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g),
5 opakowań cukru białego (1kg),
2 opakowania oleju rzepakowego (1lit).

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2015 tj. w co najmniej 6 paczkach żywnościowych.

Grupy towarowe:
1. Skrobiowe,
2. Mleczne,
3. Warzywa i owoce,
4. Mięsne,
5. Cukier,
6. Olej.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Osoby odbierające żywność, mogą brać udział w realizacji środków towarzyszących, które są:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w środkach towarzyszących ma prawo każda osoba która otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
Wydawanie żywności odbywa się w dni:
Poniedziałek Fordon, Wyżyny
Wtorek Bartodzieje, Szwederowo
Środa Błonie
Czwartek Śródmieście
O godzinie 800- 1230

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:
1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 16.09.2015 godz. 1600,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy
2. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 29.10.2015 godz. 1500-1600,
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy
3. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ 2015- przykładowe jadłospisy- 15.10.2015 godz. 800 i
28.10.2015 godz.800
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy
4. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 15.10.2015 godz. 1600,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 11/2015 :
1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym – 18.11.2015, godz. 1300
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy
2. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym – 25.11.2015, godz. 1300
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy
3. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 – jadłospisy
- 04.11.15, 09.11.15, 16.11.15, 18.11.15, 24.11.15, 24.11.15, 27.11.15 od godz. 800
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 12/2015:

1. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015
jadłospisy - 01.12.15, 03.12.15, 07.12.15, 09.12.15, 15.12.15, 17.12.15, 22.12.15, 23.12.15, 29.12.15
od godz. 8,00 ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 07-10/2015:
1. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 08.07.2015 godz. 1400, Grupa I,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
2. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 08.07.2015 godz. 1500, Grupa II,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
3. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 15.07.2015 godz. 1400,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
4. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.07.2015 godz. 1400, Grupa I,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
5. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.07.2015 godz. 1400, Grupa II,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
6. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 05.08.2015 godz. 1400,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
7. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 12.08.2015 godz. 1400, Grupa I,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
8. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 12.08.2015 godz. 1500, Grupa II,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
9. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 19.08.2015 godz. 1400, Grupa I,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
10. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 19.08.2015 godz. 1500, Grupa II,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
11. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 09.09.2015 godz. 1300, Grupa I,
Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy
12. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 23.09.2015 godz. 1300, Grupa II,
Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy
13. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 16.09.2015 godz. 1400,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
14. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 9.09.2015, 21.09.2015, 23.09.2015 i 24.09.2015 godz. 1300 - 1500,
Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy,
15. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 16.09.2015 godz. 1400 - 1500,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
16. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 07.10.2015 Grupa I godz.1400-1500, Grupa II godz. 1500-1600,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
17. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 9.10.2015 godz. 1300-1400,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
18. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 14.10.2015 Grupa I godz.1400-1500, Grupa II godz. 1500-1600,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
19. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 30.10.2015 godz. 1300-1400,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,
20. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 05.10.2015 Grupa I godz. 1300 - 1400, Grupa II 1400-1500
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.
21. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 12.10.2015 godz. 1500 - 1600,
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.
22. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 20.10.2015 Grupa I godz. 1400 - 1500, Grupa II 1500-1600
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.
23. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 21.10.2015 godz. 1400 - 1500,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
24. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 26.10.2015 godz. 1500 - 1600,
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 11/2015:
1. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 04.11.2015 godz. 1400 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
2. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 04.11.2015 godz. 1500 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
3. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 13.11.2015 godz. 1300
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
4. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 18.11.2015 godz. 1400 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
5. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 18.11.2015 godz. 1500 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
6. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 27.11.2015 godz. 1300
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
7. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 02.11.2015 godz. 1300 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
8. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 02.11.2015 godz. 1400 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
9. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 09.11.2015 godz. 1300 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
10. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 09.11.2015 godz. 1400 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
11. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 10.11.2015 godz. 1300 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
12. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 10.11.2015 godz. 1400 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
13. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 23.11.2015 godz. 1300 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
14. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 23.11.2015 godz. 1400 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
15. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 25.11.2015 godz. 1400
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 12/2015 :

1. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 02.12.2015 godz. 14,00 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

2. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 02.12.2015 godz. 15,00 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

3. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 04.12.2015 godz. 13,00
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

4. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 09.12.2015 godz. 14,00 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

5. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 09.12.2015 godz. 15,00 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

6. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 11.12.2015 godz. 13,00
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

7. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 01.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

8. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 01.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

9. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 07.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

10. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 07.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

11. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 08.12.2015 godz. 15,00
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

12. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 14.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

13. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 14.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku
ul. Zw. Zawodowych 18
87-800 Włocławek
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:
1 dzień Śródmieście, Zazamcze
2 dzień Południe, Wschód
O godzinie 900- 1300

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:
1. Zajęcia z radcą prawnym obejmujące udzielanie porad prawnych oraz uzyskanie informacji o obowiązującym
systemie prawnym, pomoc przy pisaniu pism urzędowych- 07.09.2015 godz. 1000-1200,
ul. Zw. Zawodowych 18, Włocławek.
2. Piramida Zdrowego Żywienia- 14.10.2015 godz. 1000
ul. Żabia 4A Włocławek
3. Zasady Zdrowego Żywienia- książka kucharska 14.10.2015 godz. 1100
ul. Żabia 4A Włocławek
Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:
1. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 22.09.2015 godz. 1030,
ul. Zw. Zawodowych 18, Włocławek,
2. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 23.09.2015 godz. 1030,
ul. Zw. Zawodowych 18, Włocławek.
3. Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności- 1.10.2015 godz. 900, i 2.10.2015 godz. 900
ul. Zw. Zawodowych 18, Włocławek.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Radziejowie Kujawskim
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów Kujawski
Odbiór żywności:
ul. Kościuszki 58

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015
zawarte są na stronie: http://www.bip.ugradziejow.pl/?a=3586

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu
ul. Błonie 13
88-100 Inowrocław
Wydawanie żywności odbywa się w dni:
od poniedziałku do piątku
O godzinie 800- 1200

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH NA ROK 2015

Zajęcia odbywać się będą na ul. Świętego Ducha 90 w MOPS Inowrocław

Warsztaty ekonomiczne Budżet domowy

27 PAŹDZIERNIK 2015
godzina 800 - 900 III grupy po 20 osób tj. 60 osób
godzina 900 -1000 III grupy po 20 osób tj. 60 osób
godzina 1000 - 1100 III grupy po 20 osób tj. 60 osób
godzina 1100 - 1200 III grupy po 20 osób tj. 60 osób
godzina 1200 - 1300 III grupy po 20 osób tj. 60 osób
godzina 1300 - 1400 III grupy po 20 osób tj. 60 osób

Razem 18 grup po 20 osób tj. 360 osób

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 11/2015:

1. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 – jadłospisy,
od godz. 800 ul. Błonie 13 w Inowrocławiu,
w dniach: 03.11.2015, 05.11.2015, 09.11.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 23.11.2015, 25.11.2015, 27.11.2015.

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 12/2015 :

1. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 - jadłospisy,
od godz. 8,00 ul. Błonie 13 w Inowrocławiu,
w dniach: 02.12.2015, 04.12.2015, 07.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015, 17.12.2015, 18.12.2015, 21.12.15, 23.12.2015, 28.12.15, 30.12.15.

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi Wielkiej
ul. Ogrodowa 2a
86-060 Nowa Wieś Wielka
Odbiór żywności:
ul. Aleja Pokoju 3
Wydawanie żywności odbywa się w dni:
Czwartki
O godzinie 1000- 1200

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 06-09/2015:
1. Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 25.06.2015 godz. 1000-1200,
ul. Aleje Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka.
2. Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 02.07.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka,
3. Edukacja w zakresie zdrowego żywienia- 02.07.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka,
4. Edukacja w zakresie zdrowego żywienia- 06.08.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka,
5. Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 06.08.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka,
Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 09-11/2015:
1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,
dietetyków pokazujące rożne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych- 08.09.2015 godz. 800,
ul. Ogrodowa 2a, Nowa Wieś Wielka,
2. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.09.2015 godz. 1000,
ul. Ogrodowa 2a, Nowa Wieś Wielka.
3. Warsztaty edukacyjne- profilaktyka żywienia oraz żywienie dietetyczne w chorobach układu krążenia– 02.10.2015 godz. 1000
ul. Ogrodowa 2A Nowa Wieś Wielka
4. Warsztaty edukacyjne- profilaktyka żywienia oraz żywienie dietetyczne – 11.2015
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:
O godzinie 900- 1300

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mgopskruszwica.pl

Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostaw na
ul. Świetlica Wiejska w Bysławku, w godzinach od 15.30 do 19.00
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy, wszelkie informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 08-11/2015:
1. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 05.08.2015 godz. 1800,
Świetlica w Bysławku,
2. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 08.09.2015 godz. 1400,
Zespól Szkół w Bysławku, ul. Kwiatowa 9 w Bysławiu,
3. Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 09.09.2015 godz. 1700,
Bar w Bysławiu, ul. Główna.
4. Warsztaty edukacyjne na temat produktów żywnościowych z programu FEAD 2015-27.11.2015
Świetlica Wiejska w Bysławiu,
Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 10-11/2015:
1. Prelekcja poglądowa– zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie warunkiem sprawnej starości- 22.10.2015 Świetlica Wiejska w Bysławiu,
2. Wspólne Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej– 04.11.2015.
3. Zajęcia aktywizujące pobudzenie zaradności, nauka współżycia w grupie- 04.11.2015 Świetlica Wiejska w Bysławiu,
Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo
Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 02/2016:

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – 22.02.2016, od godziny 8˚˚ do godziny 13˚˚,
to jest pięć grup .
Zajęcia odbywać się będą w Zalesiu Królewskim (budynek po byłej szkole podstawowej).

Odbiór żywności:
W Zalesiu Królewskim
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy
O godzinie 1000- 1100

oraz Ośrodki Pomocy Społecznej:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
Odbiór żywności:
ul. Sępoleńska
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mgopskamienkr.pl/

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Odbiór żywności:
ul. Sportowa
Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:
O godzinie 900- 1530
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.mgopsdobrzyn.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
ul. 700-lecia 36
88-400 Żnin
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mops-znin.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu
ul. Długa 54
86-022 Dobrcz
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.gops.dobrcz.info/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&strona=1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
Odbiór żywności:
ul. Kościelna 9
Biskupice

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:
W godzinach 900- 1200 1300- 1500
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.gopslubianka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 37
89-110 Sadki
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://sadki.pl/Aktualnosci/3550-UWAGA-DOSTAWA-ZYWNOSCI.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
ul. Świecka 45
89-500 Tuchola
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 - 2016 zawarte są na stronie: www.ops.tuchola.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 19,
87-140 Chełmża,
wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie www.mops.chelmza.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
ul. Paderewskiego 11
87-140 Chełmża,
wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.gminachelmza.pl

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://ops.pakosc.pl/

Każda jednostka organizacyjna PKPS/OPS współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

PKPS jako organizacja partnerska uczestnicząca w Podprogramie 2014 dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności w terminie od grudnia 2014 do końca lutego 2015 wyłącznie w formie paczek, nie przekazując żywności do placówek żywienia zbiorowego.

W skład paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego wchodzi:
- makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg,
- mielonka wieprzowa – 2 puszki, razem 0,8 kg,
- cukier biały – 2 torebki, razem 2 kg,
- mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry.
- olej rzepakowy – 1 butelka, razem 1 litr,

Minimalny limit pomocy od grudnia 2014 do lutego 2015 r. wynosi 1 paczka na osobę.
Maksymalny limit pomocy to 4 paczki na osobę (bez limitu dla rodzin wielodzietnych i niepełnych).

Osoby, które będą odbierać artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2014 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):
►951 zł dla osoby samotnej,
►771 zł dla jednego członka w rodzinie
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy lub przekazywać PKPS listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.
Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do:
Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

Wyniki działań dla Podprogramu 2015 w Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową - 27485
2. Ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem - 2478,456 t
3. Liczba wydanych paczek żywnościowych - 190393 szt.
4. Liczba wydanych posiłków – 6657 szt.
5. Liczba działań towarzyszących – 166
6. Liczba osób objętych działaniami towarzyszącymi - 2959