PODPROGRAM 2017
Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje kolejną edycję

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Podprogram 2017
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających

wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

-1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

-1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności

marginalizowane, takie jak Romowie).

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 odbywać się będzie

przez Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych,

które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych

z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką (0,4 kg) – 4,0 kg,

- fasola biała (0,4 kg) – 4,0 kg,

- koncentrat pomidorowy (0,16 kg) – 1,76 kg,

- buraczki wiórki (0,35 kg) – 1,05 kg

- powidła śliwkowe (0,3 kg) – 1,50 kg,

- makaron jajeczny (0,5 kg) – 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy (0,5 kg) – 0,5 kg

- ryż biały (1 kg) – 4,0 kg,

- kasza gryczana (0,5 kg) – 2,0 kg,

- herbatniki maślane (0,2 kg) – 0,6 kg,

- mleko UHT (1lit) – 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający (0,4 kg) – 2,4 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami (0,85 kg) – 1,7 kg,

- kabanosy wieprzowe (0,36kg),

- szynka drobiowa (0,3 kg) – 3,0 kg,

- szynka wieprzowa mielona (0,3) – 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy (0,16) – 0,64 kg,
- filet z makreli w oleju (0,17 kg) – 1,7 kg,
- cukier biały (1kg) – 4 kg,

- miód wielokwiatowy (0,4 kg)
- olej rzepakowy (1litr) – 4 litr.
-------------------------------------------------------------------

Razem na 1 osobę w ciągu trwania FEAD-u 2017 – 51,21 kg.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie

w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2017.

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych
1) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała,

koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),

2) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały,

kasza gryczana, herbatniki maślane),
3) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
4) artykuły mięsne ( gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa

mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
5) cukier biały,
6) tłuszcze – olej rzepakowy.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty

za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych

i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):

a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie

społeczności lokalnych, w szczególności:

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,

zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze,

matki z dziećmi, osoby samotne).

b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób

najbardziej potrzebujących, z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach

środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów

kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości

przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego

odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji

budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z

uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym

darów żywnościowych).

Możliwość składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do

Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy lub do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie.

W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy
ul. Piękna 34
85-303 Bydgoszcz

Wydawanie żywności odbywa się w magazynie przy ul. Fordońskiej 422 od 04.09.2017 r. w dniach:

Poniedziałek

Fordon, Wyżyny

Wtorek

Bartodzieje, Szwederowo

Środa

Błonie

Czwartek

Śródmieście

o godzinie

800- 1230

Środki towarzyszące kwalifikowane
Warsztaty edukacji ekonomicznej ,,Złe długi, czyli jak nie wpaść w pułapkę zadłużenia''

04.06.2018
1 grupa godz. 8:00- 9:00 20 osób
2 grupa godz. 9:00- 10:00 20 osób
3 grupa godz. 10:00- 11:00 20 osób

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

22.05.2018

I grupa 20 osób godz. 9:00
II grupa 20 osób godz. 10:00
III grupa 20 osób godz.11:00

23.05.2018

I grupa 20 osób godz. 9:00
II grupa 20 osób godz. 10:00
III grupa 20 osób godz.11:00

Warsztaty przeprowadzone będą w siedzibie naszego stowarzyszenia ul. Piękna 34 Bydgoszcz

Środki towarzyszące niekwalifikowane: w dniach od 23.05.2018 do 30.05.2018

Przepisy kulinarne z wykorzystaniem artykułów spożywczych z Podprogramu 2017 - ulotki

W miesiącu Lutym 2018 odbędą się Zajęcia w ramach Środków Towarzyszących kwalifikowanych :

Warsztaty ekonomiczne 12.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00
13.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00
19.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00

Warsztaty dietetyczne 20.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00
21.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00
26.02.2018 3 grupy po 20 osób po godz od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00 i od 11:00 do 12:00

Warsztaty przeprowadzone będą w siedzibie naszego stowarzyszenia ul. Piękna 34 Bydgoszcz

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych : dietetyczne 4 warsztaty po 20 osób
ekonomiczne 3 warsztaty po 20 osób
kulinarne 2 warsztaty po 10 osób

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zajęć podane będą na plakatach umieszczonych w MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9 oraz
w punkcie wydawania żywności ul.Fordońska 422 (Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn)

Z uwagi na remont świetlicy w CPdla BM nie można określić konkretnych dat. Prawdopodobnie będzie to marzec 2018 roku
W ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych w punkcie wydawania żywności ul. Fordońska 422 rozdawane
będą jadłospisy z wykorzystaniem artykułów z programu POPŻ PODPROGRAM 2017

Grudzień 2017 Działania Środków Towarzyszących kwalifikowanych ZW. PKPS Bydgoszcz

zajęcia będą prowadzone przez K-P ZW PKPS w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

Warsztaty edukacji ekonomicznej04
04 12 .2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30
07.12..2017 trzy grupy I gr 8:30- 9: 30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30

zajęcia będą prowadzone w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

Działania Środków Towarzyszących niekwalifikowanych

Temat Ekonomiczne skutki marnotrawienia - ulotki
04, 07, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 Grudzień 2017

Rozdawanie ulotek Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422

LISTOPAD 2017 Działania Środków Towarzyszących kwalifikowanych ZW. PKPS Bydgoszcz

zajęcia będą prowadzone przez K-P ZW PKPS w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz. oraz w świetlicy socjoterapeutycznej u. Przemysłowa 34

Warsztaty dietetyczne:

Temat: ZDROWE ODŻYWIANIE

02.11.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30

zajęcia będą prowadzone w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

07.11.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30 III gr 10:30 - 11:30

zajęcia będą prowadzone w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

natomiast 10, 15 i 20 listopad zajęcia będą prowadzone w Świetlicy socjoterapeutycznej ul.Przemysłowa 34, Bydgoszcz

Warsztaty edukacji ekonomicznej

14.11.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30

zajęcia będą prowadzone w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

15.11.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30

zajęcia będą prowadzone w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

Działania Środków Towarzyszących niekwalifikowanych

Temat Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

16, 20, 21 ,22, 23, 27,28, 29, 30 listopada 2017

zajęcia będą prowadzone przez K-P ZW PKPS w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu
ul. Błonie 13
88-100 Inowrocław

Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy, w godzinach 8˚˚ - 12˚˚, od poniedziałku do piątku,
na ul. Błonie 13, 88-100 Inowrocław.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych : dietetyczne 13.II. 2018 6 warsztatów po 20 osób godz 8:-14:00
Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych : ekonomiczne 14. III.2018 6 warsztatów po 20 osób godz 8:-14:00

Warsztaty przeprowadzone będą w świetlicy MOPS ul. Św. Ducha 90 Inowrocław

W ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych podczas wydawania żywności rozdawane będą ulotki :
Piramida zdrowia ., 10 sprytnych sposobów na niemarnowanie żywności, Jak spożytkować niewykorzystane do końca art. spożywcze,
aby ich nie zmarnować. Ulotki będą wydawane w punkcie odbioru żywności ul.Błonie 13

Warsztaty przeprowadzone będą w okresie od Marca do Maja 2018 roku.
Szczegółowe terminy i rodzaje działań podane zostaną w późniejszym terminie.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2017, zawarte są na stronie www.mgopskruszwica.pl
w zakładce: POMOC-pomoc żywnościowa w ramach POPŻ.

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi Wielkiej
ul. Ogrodowa 2a
86-060 Nowa Wieś Wielka
Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy, w godzinach 10˚˚ - 12˚˚ w czwartki, na ul. AL. Pokoju 3,
86-060 Nowa Wieś Wielka.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych edukacyjne na temat prawidłowego żywienia
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności pn Gotuję z mamą
15.01.2018 godz. 15:00-18:00 2 warsztaty po 18 osób w siedzibie GOPS ul. Ogrodowa9

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych: ekonomiczne Budżet rodzinny jak nie popaść
w długi 21.II.2018 godz 15:18:00 2 warsztaty po 10 osób w siedzibie GOPS ul. Ogrodowa 9

17.04.2018 Warsztaty ekonomiczne-Jak nie popaść w dług i- godz. od 19:00 do 17:30 I grupa ilość osób 10
18.04.2018 Warsztaty kulinarne -Gotuję razem z mamą - godz. od 15: do 16:30 I grupa ilość osób 18
Warsztaty odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2 A

Niekwalifikowane Program edukacyjny mający na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania
marnotrawieniu żywności realizowany w formie rozmów edukacyjnych wspartych ulotkami pt. Nie marnuję jedzenia realizowane
w punkcie wydawania żywności ul. Al. Pokoju 3

15.01.2018 godz. 15:00-18:00
Warsztaty edukacyjne na temat prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności pt. Gotuję z mamą

21.02.2018 godz. 15:00-18:00 Warsztaty edukacji ekonomicznej pt. Budżet rodzinny, jak nie popaść w długi

Program edukacyjny mający na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności realizowany
w formie rozmów edukacyjnych wspartych ulotkami pn Nie marnuję jedzenia realizowany w dni wydawania żywności w okresie od 12 2017r do stycznia 2018roku.

Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo
Wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia po dostawie w zależności od daty dostawy w godzinach 13:00 - 19:00
w Świetlicy Wiejskiej w Bysławku.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych: dietetyczne 5 warsztatów po 20 osób godz 9:00-14:00 6 II 2018

Warsztaty odbywać się będą w Bysławku w świetlicy wiejskiej

Działania Środków Towarzyszących Niekwalifikowane

21.11. 2017 Zajęcia aktywizujące , nauka współżycia w grupie
12.12. 2017 Warsztaty edukacyjne na temat produktów spożywczych z Programu FEAD
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Bysławku

Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo
Wydawanie żywności odbywać się będzie w dniu dostawy w zależności od daty dostawy w godzinach 11:00 - 12:00
w Zalesiu Królewskim w budynku po byłej szkole.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych; ekonomiczne 5 warsztatów po 20 osób godz 9:00-14:00 6 II 2018

Warsztaty odbędą się w Zalesiu Królewskim w budynku szkoły

Warsztaty w ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych :podczas wydawania żywności rozdawane będą ulotki : Piramida zdrowia ., 10 sprytnych sposobów na niemarnowanie żywności, Jak spożytkować niewykorzystane do końca art. spożywcze aby ich nie zmarnować. Ulotki będą wydawane w punkcie odbioru żywności od lutego 2018 roku w Zalesiu Królewskim w budynku szkoły

Zarząd Rejonowy PKPS w Toruniu

ul. Fałata 35/37

87-100 Toruń

Wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia po dostawie w zależności od daty dostawy w godzinach
10:00 - 15:00 na ul. Mickiewicza 49-49a, 87-100 Toruń.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych :

Warsztaty ekonomiczne 15. 03.2018 godz. 15:00 1 grupa 15 osób

godz. 16:15 1 grupa 15 osób

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PKPS ul. Fałata 35/37 w Toruniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów umieszczone będą na plakatach w punkcie wydawania żywności
ul. A Mickiewicza 49/49a oraz w MOPS ul. Konstytucji 3 Maja 40B

W ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych podczas wydawania żywności 14 i15 II. 2018
zmarnować. Ulotki będą wydawane w punkcie odbioru żywności ul. Mickiewicza 49/49a

Działania w ramach Środków Towarzyszących planuje przeprowadzić w marcu 2018 roku.

14 i 15 02.2018 ulotki ,, 10 sprytnych sposobów na niemarnowanie żywności"

rozdawano w punkcie wydawania żywności ul. Mickiewicza 49-49a Toruń

Zarząd Gminny PKPS w Stolnie

Stolno 112

86-212 Stolno

Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy w dniach od 24 do 26 każdego miesiąca
w godzinach 7:30 - 15:00.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych przeprowadzone będą w miesiącu marcu 2018 roku 1 warsztat dla 25 osób
Środki towarzyszące niekwalifikowane zostaną zrealizowane w kwietniu 2018 roku

18.04.2018 Warsztaty Dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia - godz. od 14:00 do 15:30 I grupa ilość osób 25

Aktualne szczegółowe informacje zamieszczone będą na plakatach wywieszonych w OPS oraz punkcie wydawania żywności

Działania w ramach Środków Towarzyszących planuje przeprowadzić w miesiącu kwietniu 2018 roku

Działania w ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych

18.04.2018 - Przepisy kulinarne ulotki

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stolnie

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku

ul. Zw. Zawodowych 18

87-800 Włocławek

wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia roboczego po dostawie w zależności od daty dostawy
w godzinach 9:00 - 13:00 na ul. Żabiej 4a.

Działania Środków Towarzyszących kwalifikowanych

Warsztaty dietetyczne

dnia 15.11.2017 roku godzina 10:00 i 11:00

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności

dnia 16.11.2017 roku godz. 10:00 i 11:00
Miejsce przeprowadzania działań : Klub Integracji Społecznej u. Okrzei 61 87-800 Włocławek

Działania Środków Towarzyszących niekwalifikowanych

Zajęcia z radcą prawnym- udzielanie porad prawnych, pomoc przy pisaniu pism urzędowych
dnia 06.11.2017 r godz. 10:00 Miejsce prowadzenia działań - pomieszczenia biurowe ZR PKPS ul. Związków Zawodowych 18, Włocławek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.bip.ugradziejow.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.mgopskamienkr.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.mgopsdobrzyn.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
ul. 700-lecia 36
88-400 Żnin
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.mops-znin.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu
ul. Długa 54
86-022 Dobrcz
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie http://www.gops.dobrcz.info

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach
ul. Wyzwolenia 37
89-110 Sadki
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie http://www.sadki.pl

Ośrodek Pomocy Społeczne w Tucholi
ul. Świecka 45
89-500 Tuchola
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.ops.tuchola.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.ops.pakosc.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy
ul. Łąkowa 7
89-115 Mrocza
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.mrocza.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.bip.ug-jezewo.lo.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
ul. 29 Listopada 12
86-050 Solec Kujawski
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD Podprogram 2017, zawarte są na stronie www.mgopssolec.rbip.mojregion.info

Fundacja Inkubator Społeczny
ul. Kasztanowa 33/21
85-605 Bydgoszcz
Działania Środków Towarzyszących kwalifikowanych Dietetycznych planuje przeprowadzenie w marcu 2018 r
Szczegóły dotyczące terminu i godziny podane zostaną na plakatach umieszczonych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy ul. Fordońska 422.

Działania w ramach środków Towarzyszących Kwalifikowanych:
Warsztaty dietetyczne 06.03.2018 godz. 9:00 1 grupa do 20 osób
Zajęcia odbędą się w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz

Urząd Gminy Dąbrowa
ul. Kasztanowa 16
pow mogileński 88-306 Dąbrowa
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ -FEAD Podprogram 2017 zawarte są na stronie
http://ug-dabrowa.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej Sępólno Krajeńskie
ul. Szkolna 8
89- 400 Sępólno Krajeńskie
Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ -FEAD Podprogram 2017 zawarte są na stronie
http://ops-sepolno.pl/

Działania Środków Towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu październiku 2017

Warsztaty dietetyczne:

Temat: ZDROWE ODŻYWIANIE

Harmonogram zajęć

02.10.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30, III gr 10:30 - 11:30
04.10.2017 trzy grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30 III gr 10:30 - 11:30
16.10.2017 dwie grupy I gr 8:30 - 9:30, II gr 9:30 - 10:30,

Zajęcia będą prowadzone przez ZW. PKPS w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy ul Fordońska 422

REALIZACJA ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAM 2017 Sprawozdanie końcowe

Środki towarzyszące kwalifikowane:

Warsztaty edukacji ekonomicznej 90 ilość osób uczestniczących 1.197

Warsztaty dietetyczne 62 ilość osób uczestniczących 824

Warsztaty kulinarne 12 ilość osób uczestniczących 170

Wykład przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności 2 ilość osób uczestniczących 80

Razem działań 166 ilość osób uczestniczących 2.271

Środki towarzyszące niekwalifikowane :

Razem działań 120 osób 2.878

Podsumowanie Podprogramu 2017

W Podprogramie 2017 przekazaliśmy potrzebującym mieszkańcom Województwa Kujawsko Pomorskiego 1.228,4212 ton
artykułów spożywczych sfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W sumie z pomocy żywnościowej skorzystało 23.705 osób w tym:

dzieci w wieku do 15 roku życia 7.311

seniorów w wieku powyżej 65 roku życia 1.269

osób bezdomnych 416

osób niepełnosprawnych 4.271.

W Podprogramie 2017 prowadziliśmy działania w ramach środków towarzyszących.

Działań towarzyszących kwalifikowanych zorganizowaliśmy 166 z zakresu edukacji ekonomicznej, dietetycznej,
kulinarnej oraz przeciwdziałania marnotrawienia żywności w których uczestniczyło 2.271 osób będących beneficjentami pomocy żywnościowej.

Działań towarzyszących niekwalifikowanych wykonano 120 z których skorzystało 2.878