Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczyna się od dnia 19 grudnia 2019 r. i potrwa do końca września 2020 r. a wydawanie żywności osobom uprawnionym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 
Podprogram 2019 realizowany będzie od sierpnia 2019 do września 2020 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 czerwca 2019r w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz. Zapraszamy
w następujących godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej Bydgoszcz od 11:00 do 12:30
Ośrodki Pomocy Społecznej od 12:30 do 13:45
Zarządy PKPS od 13:45 do 15:30.
 
Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2019, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności i ilości osób, które będą obecne na
spotkaniu do 20 czerwca.
 
osoby do kontaktu:
Michał Glazik tel.  607 447 239 e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Jacek Talaśka tel. 574 822 233 e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com