Plan wydawania żywności na styczeń:
18 stycznia - ROPS Fordon, ROPS Wyżyny
19 stycznia - ROPS Bartodzieje, ROPS Szwederowo
20 stycznia - ROPS Błonie
21 stycznia - ROPS Śródmieście
25-28 stycznia - MGOPS Koronowo, GOPS Sicienko
 Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 trwać będzie od listopada 2020 r.
do sierpnia 2021.
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podprogram 2020 realizowany będzie od listopada 2020 do sierpnia 2021 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.

Zapraszamy w następujących dniach i godzinach: Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 15 września od 9:00 do 11:00 Zarządy PKPS - 15 września od 11:30 do 13:30 Ośrodki Pomocy Społecznej - 16 września od 9:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30
Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2020, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.

osoby do kontaktu:
Michał Glazik - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Piotr Janiszewski - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz9@gmail.com
Jacek Talaśka - tel. 574 822 233 - e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com