Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2021 Plus Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
trwać będzie od czerwca do sierpnia 2023 roku.