5 września 2022

Informujemy Państwa że dla mieszkańców Bydgoszczy przedłużamy wydawanie żywności do października.

Poniżej zamieszczamy harmonogram na ten okres.


14 lipca 2022

Informujemy Państwa że z powodu braku wystarczających ilości dostaw artykułów żywnościowych od producentów WSTRZYMUJEMY wydawanie artykułów w sierpniu.
Aktualne pozostają terminy we wrześniu.


Szanowni Państwo

Informujemy, że żywność będzie wydawana tak jak dotychczas w punkcie przy ul. Fordońskiej 422 w wyznaczonych terminach. Nastąpiły istotne zmiany zasad w wyznaczaniu terminów. Prosimy o zwrócenie uwagi aby uniknąć przyjazdu do punkty gdy będzie on zamknięty.

Przypominamy o możliwości odbioru żywności w imieniu osoby zakwalifikowanej przez upoważnionego przez tę osobę członka rodziny, sąsiada itp., szczególnie dotyczy to osób chorych i starszych.

Uprawnione osoby mogą odbierać żywność według grafiku wydawania określającego dni i godziny w zależności od miejsca zamieszkania.

  

   Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą składać skargi.

 

Poniżej zamieszczamy listę produktów żywnościowych dostępnych w Podprogramie 2021.