PO PŻ 2014-2020 - dokumenty

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współpracujące placówki prowadzą dystrybucję żywności oraz działania towarzyszące jako dodatkowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących.
Pomoc żywnościowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szczegółowe informacje są w zakładkach PO PŻ.
 
 
 
Pomoc Żywnościowa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w 2014 roku.

  
W województwie kujawsko-pomorskim pomoc jest realizowana zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS.
 
 
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera wychodzenia z ubóstwa.