Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współpracujące placówki prowadzą dystrybucję żywności oraz działania towarzyszące jako dodatkowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących.
Pomoc żywnościowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera wychodzenie z ubóstwa.

Pomoc żywnościowa w Unii Europejskiej wynika z obowiązującego prawa. W szczególności ważne jest
Pomoc Żywnościowa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w 2014 roku.

W województwie kujawsko-pomorskim pomoc jest realizowana zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS.