Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współpracujące placówki prowadzą dystrybucję żywności oraz działania towarzyszące jako dodatkowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących.
Pomoc żywnościowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera wychodzenie z ubóstwa.Pomoc żywnościowa w Unii Europejskiej wynika z obowiązującego prawa. W szczególności ważne jest
 
W Polsce obowiązują w Podprogramie 2021

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym, Podprogramie 2021

Zmiana do Wytycznych z grudnia 2021 roku (kryterium dochodowe).
Zmiana do Wytycznych ze stycznia 2022 roku (wydłużenie).


W Podprogramie 2021 Plus

Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Zmiana do Wytycznych z października 2022 roku (wydłużenie terminu).
Zmiana do Wytycznych z maja 2023 roku (kryterium dochodowe).

Pomoc Żywnościowa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w 2014 roku.

W województwie kujawsko-pomorskim pomoc jest realizowana zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS.