W Bydgoszczy uprawnione osoby mogą odbierać żywność w określonych dniach, w zależności od miejsca zamieszkania.
  

 Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą składać skargi.

 

Poniżej zamieszczamy listę produktów żywnościowych dostępnych w Podprogramie 2018.