PO PŻ – produkty

W Podprogramie 2018 uprawnione osoby korzystające z pomocy mogą otrzymać różnorodne produkty żywnościowe.