W latach 2014-2018 zostały zrealizowane działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poniżej są zmieszczone informacje o zrealizowanych działaniach w ramach Podprogramu 2014, Podprogramu 2015, Podprogramu 2016 i Podprogramu 2017.
Zamieszczamy także informacje o odbiorcach pomocy żywnościowej w roku 2018.