28 sierpnia odbyło się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej spotkanie pt.

Otępienie – wspólny problem, wspólne rozwiązania.

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości dotyczącej otępienia i zostało przeprowadzone w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ŚCOPO).

Uczestniczki, pełniące funkcję opiekunek, poznały zagadnienia dotyczące przyczyn i objawów otępienia oraz dyskutowały o optymalnych sposobach zajmowania się podopiecznymi cierpiącymi na tę dolegliwość. Spotkania poprowadziła specjalistka zajmująca się tą tematyką, pani Karolina Kramkowska.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poinformował
o rozpoczynającym się projekcie
Trampolina.

ROPS w Toruniu zachęca osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do zapoznania się z ofertą projektu pn. „Trampolina 2”, w ramach którego oferuje szeroki wachlarz działań dla młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy oraz jej otoczenia, tj. rodziców/prawnych opiekunów.

Czas trwania projektu: 2018-09-01 do: 2020-08-31

Informacje o projekcie można znaleźć tu:

https://www.rops.torun.pl/projekty/trampolina-2/informacja-na-strone-popz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56-657-14-79

 

W sierpniu 2018 roku rozpoczął się projekt nr RPKP.09.03.02-04-0097/17
pt.
„Bydgoski Dzienny Dom Pobytu”

Projekt jest realizowany przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w Bydgoszczy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Oddział w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 24 osób niesamodzielnych z Bydgoszczy
i powiatu bydgoskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 31.07.2020 r.
W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu 12 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

 

W październiku odbędzie się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Posiedzenie zarządu jest zaplanowane na 10 października w Bydgoszczy, w godzinach 10.30-14.30. Szczegółowy program posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po 15 września 2018r. Propozycje dotyczące zagadnień, które mogą być włączone do programu obrad zarządu, można zgłaszać na adres: pkpsbydgoszcz@gmail.com do dnia 10 września 2018 roku.