Witam,

Pragnę  poinformować Państwa o spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowej edycji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.06.2018 r. o godz. 9:00 dla Ośrodków  Pomocy Społecznej 
i o godz. 12:00 dla jednostek PKPS w siedzibie K-P ZW PKPS w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 34.

Na spotkanie proszę dostarczyć wypełniony plan dystrybucji który powinien zawierać następujące informacje o :

-potencjale administracyjnym i logistycznym niezbędnym do prowadzenia dystrybucji żywności,

- terenie działania OPL,

- planowanej do zaopatrzenia liczbie osób potrzebujących oraz sposobie ich kwalifikowania,

- sposobie dystrybucji żywności ( paczki, posiłki gotowe ),

-zakresie i tematyce działań towarzyszących i do ilu osób będą skierowane.

Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

 

Podprogram 2018

W związku z przygotowaniami do realizacji Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

ZAPRASZAMY

przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z województwa kujawsko –pomorskiego do współpracy
w celu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących na terenie ich działalności.

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) do realizacji działań w w/w programie znajdują się na stronie ministerstwa w zakładce: Pomoc społeczna – Programy

 

Informujemy, że wydawanie żywności oraz działania środków towarzyszących w Podprogramie 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym powinny zacząć się w miesiącu wrześniu 2017 roku i będą realizowane do czerwca 2018 roku:

  • okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: 08/2017 - 05/2018,            przy czym  realizacja dostaw może się rozpocząć nie wcześniej niż 16.08.2017
  • okres realizacji działań środków towarzyszących: 08/2017 - 06/2018.
    Informujemy również, że warsztaty środków towarzyszących są integralnym elementem pomocy żywnościowej i bardzo zachęcamy do brania w nich udziału.
  • okres realizacji  dystrybucji artykułów spożywczych : 08/2017 – 06/2018

Szczegółowe informacje o w/w działaniach zamieszczone są w zakładce Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD.