Informujemy, że wydawanie żywności oraz działania środków towarzyszących w Podprogramie 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym powinny zacząć się w miesiącu wrześniu 2017 roku i będą realizowane do czerwca 2018 roku:

  • okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: 08/2017 - 05/2018,            przy czym  realizacja dostaw może się rozpocząć nie wcześniej niż 16.08.2017
  • okres realizacji działań środków towarzyszących: 08/2017 - 06/2018.
    Informujemy również, że warsztaty środków towarzyszących są integralnym elementem pomocy żywnościowej i bardzo zachęcamy do brania w nich udziału.
  • okres realizacji  dystrybucji artykułów spożywczych : 08/2017 – 06/2018

Szczegółowe informacje o w/w działaniach zamieszczone są w zakładce Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD.

 

 

W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności Unijnej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015, który obejmuje okres od maja 2015 do lutego 2016, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu chłodniczego w zależności od tonażu samochodu na terenie miasta Bydgoszczy z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23 do siedzimy PKPS w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 422.

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:

Piotr Janiszewski, nr tel. 607-447-239.

Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz9@interia.eu, pkps.bydgoszcz@pro.onet.pl