Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym (FEAD)

Podprogram 2014

 

W ramach Podprogramu 2014 Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał około 226 ton żywności na wszystkie jednostki terenowe PKPS.

 

W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy

ul. Fordońska 422

85-790 Bydgoszcz

 

Zarząd Rejonowy PKPS w Toruniu

ul. Fałata 35/37

87-100 Toruń

 

Zarząd Gminny PKPS w Stolnie

86-212 Stolno

 

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku

ul. ZW. Zawodowych 18

87-800 Włocławek

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Radziejowie Kujawskim

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów Kujawski

 

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu

ul. Błonie 13

88-100 Inowrocław

 

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi wielkiej

ul. Ogrodowa 2a

86-060 Nowa Wieś Wielka

 

Zarząd Gminny PKPS w Kruszwicy

ul. Rybacka 20

88-150 Kruszwica

 

Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

 

 

Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie

ul. Dworcowa 20a

86-182 Świekatowo

 

oraz Ośrodki Pomocy Społecznej:

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

 

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. H. Sawickiej 5

87-880 Brześć Kujawski

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7

87-731 Waganiec

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zbójno 35a

87-645 Zbójno

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 22a

89-410 Więcbork

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Inowrocławska 14

88-170 Pakość

 

 

 

            PKPS jako organizacja partnerska uczestnicząca w Podprogramie 2014 dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności w terminie od grudnia 2014 do końca lutego 2015 wyłącznie w formie paczek, nie przekazując żywności do placówek żywienia zbiorowego.

 

W skład paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego wchodzi:

- makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg,

- mielonka wieprzowa – 2 puszki, razem 0,8 kg,

- cukier biały – 2 torebki, razem 2 kg,

- mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry.

- olej rzepakowy – 1 butelka, razem 1 litr,

 

Minimalny limit pomocy od grudnia 2014 do lutego 2015 r. wynosi 1 paczka na osobę.

Maksymalny limit pomocy to 4 paczki na osobę (bez limitu dla rodzin wielodzietnych i niepełnych)

 

Osoby, które będą odbierać artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2014 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

►813 zł dla osoby samotnej,

►684 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy lub przekazywać PKPS listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

 

       Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do:

Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

 

Wyniki działań dla Podprogramu 2014 w Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową  -  19341

2. Ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem – 226,7698 t

3. Liczba wydanych paczek żywnościowych – 31064 szt.