Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


PODPROGRAM 2015
Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2015
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2015 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- bezrobotni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane).

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego - zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych, przy czym zestaw art. spożywczych dla osoby w całym Podprogramie 2015 obejmuje:

7 opakowań makaronu świderki( 500 g),
4 opakowania ryżu(1 kg),
8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g),
8 opakowań herbatników (200g),
4 opakowania kawy zbożowej instant (200g),
3 opakowania płatków kukurydzianych(500g),
8 opakowań mleka UHT (1lit),
2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g),
12 opakowań sera topionego (100g),
5 opakowań groszku z marchewka (400g),
4 opakowania soku jabłkowego (1lit),
7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g),
5 opakowań dżemu truskawkowego (390g),
10 opakowań mielonki wieprzowej (400g),
4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g),
5 opakowań cukru białego (1kg),
2 opakowania oleju rzepakowego (1lit).

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2015 tj. w co najmniej 6 paczkach żywnościowych.

Grupy towarowe:
1. Skrobiowe,
2. Mleczne,
3. Warzywa i owoce,
4. Mięsne,
5. Cukier,
6. Olej.


Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Osoby odbierające żywność, mogą brać udział w realizacji środków towarzyszących, które są:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):


- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,


- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).


- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :


- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,


- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:


- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,


- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,


- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,


- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w środkach towarzyszących ma prawo każda osoba która otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 


W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:
 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz

Wydawanie żywności odbywa się w dni:

Poniedziałek   Fordon, Wyżyny

Wtorek          Bartodzieje, Szwederowo

Środa            Błonie

Czwartek        Śródmieście

O godzinie      800- 1230

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:

1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 16.09.2015 godz. 1600,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

2.  Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 29.10.2015 godz. 1500-1600,
     ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

3. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ 2015- przykładowe jadłospisy- 15.10.2015 godz. 800 i
    28.10.2015 godz.800                                                       
    
ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

4. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym- 15.10.2015 godz. 1600,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 11/2015 :

1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym –  18.11.2015, godz. 1300
    ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

2. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym – 25.11.2015,  godz. 1300
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

3. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 – jadłospisy
    -  04.11.15, 09.11.15, 16.11.15, 18.11.15, 24.11.15, 24.11.15, 27.11.15 od godz. 8
00
   ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu  12/2015:
 

1.   Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015
      jadłospisy -  01.12.15, 03.12.15, 07.12.15, 09.12.15, 15.12.15, 17.12.15, 22.12.15, 23.12.15, 29.12.15 
      od godz. 8,00 ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

 

 

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 07-10/2015:

1.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 08.07.2015 godz. 1400, Grupa I,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

2.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 08.07.2015 godz. 1500, Grupa II,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

3.     Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 15.07.2015 godz. 1400,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

4.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.07.2015 godz. 1400, Grupa I,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

5.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.07.2015 godz. 1400, Grupa II,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

6.     Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 05.08.2015 godz. 1400,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

7.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 12.08.2015 godz. 1400, Grupa I,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

8.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 12.08.2015 godz. 1500, Grupa II,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

9.     Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 19.08.2015 godz. 1400, Grupa I,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

10. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 19.08.2015 godz. 1500, Grupa II,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

11. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 09.09.2015 godz. 1300, Grupa I,
      Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

12. Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 23.09.2015 godz. 1300, Grupa II,
      Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy

13.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 16.09.2015 godz. 1400
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

14.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 9.09.2015, 21.09.2015, 23.09.2015 i 24.09.2015 godz. 1300 - 1500,
    Centrum pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy,

15.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 16.09.2015 godz. 1400 - 1500,
     ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

16.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 07.10.2015 Grupa I godz.1400-1500, Grupa II godz. 1500-1600,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

17.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 9.10.2015 godz. 1300-1400,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

18.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 14.10.2015 Grupa I godz.1400-1500, Grupa II godz. 1500-1600,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

19.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 30.10.2015 godz. 1300-1400,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy,

20.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 05.10.2015 Grupa I godz. 1300 - 1400, Grupa II 1400-1500
     ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

21.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 12.10.2015 godz. 1500 - 1600,
     ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

22.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 20.10.2015 Grupa I godz. 1400 - 1500, Grupa II 1500-1600
     ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.

23.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 21.10.2015 godz. 1400 - 1500,
     ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

24.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 26.10.2015 godz. 1500 - 1600,
     ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy


Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 11/2015:

1.   Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  04.11.2015 godz. 1400 I grupa,
     
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

2.  Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  04.11.2015 godz. 1500 II grupa,
    
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

3.  Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  13.11.2015 godz. 1300
     
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

4.  Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  18.11.2015 godz. 1400 I grupa,
     u
l. Polanka 9 w Bydgoszczy.

5.  Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  18.11.2015 godz. 1500 II grupa,
    
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

6.  Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy  27.11.2015 godz. 1300
    
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

7.  Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  02.11.2015 godz. 1300 I grupa,
    
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

8.   Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  02.11.2015 godz. 1400 II grupa,
       ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

9.   Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  09.11.2015 godz. 1300 I grupa,
      
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

10. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  09.11.2015 godz. 1400 II grupa,
     
 ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

11.  Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  10.11.2015 godz. 1300 I grupa,
     
 ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

12.  Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  10.11.2015 godz. 1400 II grupa,
      
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

13. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  23.11.2015 godz. 1300 I grupa,
     
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

14. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  23.11.2015 godz. 1400 II grupa,
     
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

15. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia  25.11.2015 godz. 1400
     
ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.
 

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 12/2015 :

1. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 02.12.2015 godz. 14,00 I grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

2. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 02.12.2015 godz. 15,00 II grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

3. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 04.12.2015 godz. 13,00
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

4. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 09.12.2015 godz. 14,00 I grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

5. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 09.12.2015 godz. 15,00 II grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

6. Warsztaty edukacji ekonomicznej-budżet domowy 11.12.2015 godz. 13,00
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

7. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 01.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

8. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 01.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

9. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 07.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
    ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

10. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 07.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

11. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 08.12.2015 godz. 15,00
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

12. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 14.12.2015 godz. 13,00 I grupa,
       ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

13. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 14.12.2015 godz. 14,00 II grupa,
      ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku
ul. Zw. Zawodowych 18
87-800 Włocławek

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:

1 dzień Śródmieście, Zazamcze

2 dzień Południe, Wschód  

O godzinie      900- 1300

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:

1.  Zajęcia z radcą prawnym obejmujące udzielanie porad prawnych oraz uzyskanie informacji o obowiązującym
    systemie prawnym, pomoc przy pisaniu pism urzędowych- 07.09.2015 godz. 1000-1200
    ul. Zw. Zawodowych 18, Włocławek.

2.  Piramida Zdrowego Żywienia- 14.10.2015 godz. 1000    
    ul. Żabia 4A Włocławek

3.  Zasady Zdrowego Żywienia- książka kucharska 14.10.2015 godz. 1100     
    ul. Żabia 4A Włocławek

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 09-10/2015:

1.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 22.09.2015 godz. 1030
    ul. Zw. Zawodowych 18,  Włocławek,

2.  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 23.09.2015 godz. 1030
    ul. Zw. Zawodowych 18,  Włocławek.

3.  Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności- 1.10.2015 godz. 900, i 2.10.2015 godz. 900
    ul. Zw. Zawodowych 18,  Włocławek.


Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Radziejowie Kujawskim
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów Kujawski

Odbiór żywności:

ul. Kościuszki 58

 

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 
zawarte są na stronie:
 http://www.bip.ugradziejow.pl/?a=3586

 

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu
ul. Błonie 13
88-100 Inowrocław

Wydawanie żywności odbywa się w dni:

od poniedziałku do piątku    

O godzinie      800- 1200
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH NA ROK 2015

 

Zajęcia odbywać się będą na ul. Świętego Ducha 90 w MOPS Inowrocław

 

Warsztaty ekonomiczne   Budżet domowy


 

27 PAŹDZIERNIK 2015

godzina  800 - 900        III grupy po 20 osób tj. 60 osób

godzina  900 -1000       III grupy po 20 osób tj. 60 osób

godzina 1000 - 1100     III grupy po 20 osób tj. 60 osób

godzina 1100 - 1200     III grupy po 20 osób tj. 60 osób

godzina 1200 - 1300     III grupy po 20 osób tj. 60 osób

godzina 1300 - 1400     III grupy po 20 osób tj. 60 osób

 

Razem 18 grup po 20 osób tj. 360 osób

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 11/2015:

1. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 – jadłospisy,
    od godz. 800 ul. Błonie 13 w Inowrocławiu,
    w dniach: 03.11.2015, 05.11.2015, 09.11.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 23.11.2015, 25.11.2015, 27.11.2015.

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącu 12/2015 :

1. Wykorzystanie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ 2015 - jadłospisy,
    od godz. 8,00 ul. Błonie 13 w Inowrocławiu,
    w dniach: 02.12.2015, 04.12.2015, 07.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015, 17.12.2015, 18.12.2015, 21.12.15, 23.12.2015, 28.12.15, 30.12.15.


 

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi Wielkiej
ul. Ogrodowa 2a
86-060 Nowa Wieś Wielka

Odbiór żywności:

ul. Aleja Pokoju 3

Wydawanie żywności odbywa się w dni:    

Czwartki        

O godzinie      1000- 1200

 

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 06-09/2015:

1.      Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 25.06.2015 godz. 1000-1200,
ul. Aleje Pokoju 3, Nowa Wieś Wielka.

2.      Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 02.07.2015 godz. 1000-1200
ul. Al. Pokoju 3,  Nowa Wieś Wielka,

3.      Edukacja w zakresie zdrowego żywienia- 02.07.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3,  Nowa Wieś Wielka,

4.      Edukacja w zakresie zdrowego żywienia- 06.08.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3,  Nowa Wieś Wielka,

5.      Poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia- 06.08.2015 godz. 1000-1200,
ul. Al. Pokoju 3,  Nowa Wieś Wielka,

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 09-11/2015:

1.  Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,
    dietetyków pokazujące rożne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych- 08.09.2015 godz. 800,
    ul. Ogrodowa 2a, Nowa Wieś Wielka,

2.  Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 22.09.2015 godz. 1000
    ul. Ogrodowa 2a, Nowa Wieś Wielka.

3.  Warsztaty edukacyjne- profilaktyka żywienia oraz żywienie dietetyczne w chorobach układu krążenia– 02.10.2015 godz. 1000
    ul. Ogrodowa 2A Nowa Wieś Wielka

4. Warsztaty edukacyjne- profilaktyka żywienia oraz żywienie dietetyczne – 11.2015

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:

O godzinie      900- 1300

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mgopskruszwica.pl

  

Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostaw na
ul. Świetlica Wiejska w Bysławku, w godzinach od 15.30 do 19.00

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy, wszelkie informacje będą na bieżąco aktualizowane.

 

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w m- cu 08-11/2015:

1.      Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy- 05.08.2015 godz. 1800
Świetlica w Bysławku,

2.      Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 08.09.2015 godz. 1400
Zespól Szkół w Bysławku, ul. Kwiatowa 9 w Bysławiu,

3.      Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia- 09.09.2015 godz. 1700
Bar w Bysławiu, ul. Główna.

4.      Warsztaty edukacyjne na temat produktów żywnościowych z programu FEAD 2015-27.11.2015
Świetlica Wiejska w Bysławiu,             

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w m- cu 10-11/2015:

1.  Prelekcja poglądowa– zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie warunkiem sprawnej starości- 22.10.2015 Świetlica Wiejska w Bysławiu,             

2. Wspólne Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej– 04.11.2015.     

3. Zajęcia aktywizujące pobudzenie zaradności, nauka współżycia w grupie- 04.11.2015 Świetlica Wiejska w Bysławiu,        

Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu 02/2016:

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – 22.02.2016, od godziny 8˚˚ do godziny 13˚˚,
to jest pięć grup .
Zajęcia odbywać się będą w Zalesiu Królewskim (budynek po byłej szkole podstawowej).
 

Odbiór żywności:

W Zalesiu Królewskim

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy

O godzinie      1000- 1100

oraz Ośrodki Pomocy Społecznej:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

Odbiór żywności:

ul. Sępoleńska

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mgopskamienkr.pl/

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Odbiór żywności:

ul. Sportowa

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:

O godzinie      900- 1530

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.mgopsdobrzyn.pl
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
ul. 700-lecia 36
88-400 Żnin

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.mops-znin.pl/


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu
ul. Długa 54
86-022 Dobrcz

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie: http://www.gops.dobrcz.info/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&strona=1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka

Odbiór żywności:

ul. Kościelna 9

Biskupice

 

Wydawanie żywności odbywa się w zależności od daty dostawy:

W godzinach     900- 1200      1300- 1500

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.gopslubianka.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 37
89-110 Sadki

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie:  http://sadki.pl/Aktualnosci/3550-UWAGA-DOSTAWA-ZYWNOSCI.html

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
ul. Świecka 45
89-500 Tuchola
Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 - 2016 zawarte są na stronie: www.ops.tuchola.pl
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 19,
87-140 Chełmża,

wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie www.mops.chelmza.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
ul. Paderewskiego 11
87-140 Chełmża,

wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie http://www.gminachelmza.pl

 

 

Wszelkie dane szczegółowe na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - FEAD 2015 zawarte są na stronie:  http://ops.pakosc.pl/

 

Każda jednostka organizacyjna PKPS/OPS  współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.

 

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

   

PKPS jako organizacja partnerska uczestnicząca w Podprogramie 2014 dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności w terminie od grudnia 2014 do końca lutego 2015 wyłącznie w formie paczek, nie przekazując żywności do placówek żywienia zbiorowego.

 

W skład paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego wchodzi:

- makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg,

- mielonka wieprzowa – 2 puszki, razem 0,8 kg,

- cukier biały – 2 torebki, razem 2 kg,

- mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry.

- olej rzepakowy – 1 butelka, razem 1 litr,

 

Minimalny limit pomocy od grudnia 2014 do lutego 2015 r. wynosi 1 paczka na osobę.

Maksymalny limit pomocy to 4 paczki na osobę (bez limitu dla rodzin wielodzietnych i niepełnych).

 

Osoby, które będą odbierać artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2014 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

►951 zł dla osoby samotnej,

►771 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy lub przekazywać PKPS listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

 

Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do:

Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422.

 

Wyniki działań dla Podprogramu 2015 w Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową  -  27485

2. Ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem - 2478,456 t

3. Liczba wydanych paczek żywnościowych - 190393 szt.

4. Liczba wydanych posiłków – 6657 szt.

5. Liczba działań towarzyszących – 166

6. Liczba osób objętych działaniami towarzyszącymi - 2959