Zaproszenie na warsztaty ekonomiczne

 

Program - warsztaty ekonomiczne Lubiewo - 20.11.2018

 

Program - warsztaty ekonomiczne Bydgoszcz - 14.11.2018

 

Program - warsztaty ekonomiczne Bydgoszcz - 29.10.2018

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zaproszenie na warsztaty dietetyczne

 

Program - warsztaty dietetyczne Lubiewo - 20.11.2018

 

Program - warsztaty dietetyczne Świekatowo - 20.11.2018

 

Program - warsztaty dietetyczne Bydgoszcz - 14.11.2018

 

Program - warsztaty dietetyczne Bydgoszcz - 29.10.2018

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program warsztatów dietetycznych

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zaproszenie na warsztaty dietetyczne, 23.10.2018

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Placówki współpracujące w realizacji pomocy żywnościowej w województwie kujawsko-pomorskim

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie żywności
w Podprogramie 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pierwsza dostawa produktów żywnościowych do magazynu regionalnego w Bydgoszczy przypada na 12 października 2018 roku. Tym samym już niebawem mieszkańcy województwa będą mogli odbierać żywność w punktach wydawania żywności, na podstawie skierowania wydanego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. Skorzystają też pensjonariusze schronisk dla bezdomnych lub jadłodajnie, które wydają nieopłatnie żywność
i które podpisały umowę z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Lista produktów żywnościowych w Podprogramie 2018 obejmuje 21 różnych asortymentów w kilku grupach.
Obok dystrybucji żywności, Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzi też działania w ramach środków towarzyszących. Mają one pomóc mieszkańcom regionu w lepszym zarządzaniu domowym budżetem, w dbałości o dietę i takie gospodarowanie żywnością, by zapobiegać jej marnotrawieniu. Spotkania, warsztaty i publikacje, a także wsparcie o charakterze psychospołecznym są adresowane do osób indywidualnych i członków rodzin korzystających z pomocy żywnościowej.
Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne.
Wydawanie żywności osobom i członkom rodzin rozpoczyna się 5 listopada 2018 roku.
 
   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje o planowanym
rozpoczęciu przyjmowania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z rozpoczęciem przyjmowania dostaw żywności, planowany termin dostarczania pomocy w formie
paczek żywnościowych jest nie wcześniejszy niż 22 października 2018. O szczegółowym terminie rozpoczęcia
dystrybucji paczek żywnościowych w Bydgoszczy i w pozostałych lokalizacjach na terenie działania Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego PKPS zostaną powiadomione właściwe ośrodki pomocy społecznej oraz osoby odwiedzające stronę
internetową pkps.bydgoszcz.pl niezwłocznie po jej ustaleniu. Ustalenie tej daty jest uzależnione od terminów dostaw
poszczególnych grup produktów żywnościowych.