Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym

 

Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym istnieje przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn i prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 422.

 

PPON świadczy usługi osobom uzależnionym i nietrzeźwym w szczególności osobom bezdomnym. Prowadzenie placówki jest zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 roku.

 

Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym czynny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia, posiada 18 miejsc dla osób w stanie nietrzeźwym.

 

Celem placówki jest zapewnienie całodobowego funkcjonowania punktu pomocy dla osób w stanie nietrzeźwym, funkcjonowania ratującego często utratę zdrowia lub życia. Ponadto udzielanie nietrzeźwym świadczeń sanitarno-higienicznych, odwszawianie, dezynfekcja, zapewnienie odzieży zastępczej, informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu, motywacja do podjęcia leczenia odwykowego, współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, a tae innymi organizacjami mającymi na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.