W dniu 20.08.18 r. na zapytanie ofertowe nr 1 został wyłoniony oferent Pomianowski Piotr, Białe Błota. 

Z powodu nie wpłynięcia ofert na zapytanie ofertowe nr 2 przedłużamy termin nadsyłania ofert do dnia 31.08.18 r.


W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności Unijnej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, który obejmuje okres od sierpnia 2018 do czerwca 2019, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów  spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

ZAPYTANIA OFERTOWE nr1 i nr2

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:
Michał Glazik, nr tel. 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres

e-mail: pkps.bydgoszcz14@interia.eupkps.bydgoszcz@pro.onet.pl

 

 

W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności Unijnej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, który obejmuje okres od sierpnia 2017 do czerwca 2018, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów  spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr2

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:

Katarzyna Ziółkowska, nr tel. 607-447-239.

Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz14@interia.eu, pkps.bydgoszcz@pro.onet.pl

 

 

W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności Unijnej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, który obejmuje okres od sierpnia 2016 do czerwca 2017, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów  spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

Zał.: ZAPYTANIE OFERTOWE

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:

Piotr Janiszewski, nr tel. 607-447-239.

Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz9@interia.eu, pkps.bydgoszcz@pro.onet.pl

 

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2016

umowa
specyfikacja
załącznik nr1
załącznik nr3
załącznik nr4
formularz cenowy - mięso, wędliny
formularz cenowy - drób
formularz cenowy - artykuły różne
formularz cenowy - nabiał
formularz cenowy - warzywa mrożone
formularz cenowy - warzywa
formularz cenowy - warzywa kwaszone
formularz cenowy - ryby
formularz cenowy - chleb

 

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2015

Umowa
SIWZ
Załacznik nr1
Załacznik nr3
Załącznik nr4
Formularz cenowy - mięso
Formularz cenowy - drób
Formularz cenowy - artykuły różne
Formularz cenowy - nabiał
Formularz cenowy - warzywa mrożone
Formularz cenowy - warzywa
Formularz cenowy - chleb
Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2014

Umowa
SIWZ
Załacznik nr1
Załacznik nr3
Wyjaśnienia do formularza nr3
Załacznik nr4
Formularz cenowy część I - mięso
Formularz cenowy część II - drób
Formularz cenowy część III - artykuły różne
Formularz cenowy część IV - nabiał
Formularz cenowy część V - ryby
Formularz cenowy część VI - warzywa mrożone
Formularz cenowy część VII - warzywa
Formularz cenowy część VIII - chleb
Ogłoszenie o wyborze oferty