Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie

 

        86-182 Świekatowo ul. Dworcowa 20a

 

Punkt wydawania żywności PEAD czynny w zależności od harmonogramu dostaw - punkt PKPS ZG mieści się w Zalesiu Królewskim