Zarząd Miejsko – Gminny PKPS w Grudziądzu

86 - 300 Grudziądz ul. Waryńskiego 36

Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym - placówka całodobowa czynna we wszystkie dni tygodnia
86 - 300 Grudziądz ul. Waryńskiego 36 tel.56/463 11 83

Centrum Pomocy Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu - całodobowo
86 - 300 Grudziądz ul. Waryńskiego 36

Punkt wydawania: - żywności czynny w każdy wtorek od godz. 9.00 - 13.00
                          - odzieży czynny w każdy wtorek od godz. 9.00 - 13.00
86-300 Grudziądz ul. Dywizjonu 303 nr 4

 

 

Zadania realizowane przez Zarząd Miejsko - Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Grudziądzu:

pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspakajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem" .

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Grudziądz.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

pn. "Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu"  pt. "Prowadzenie Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu."

Zadanie współfinansowane  ze środków Gminy Miasta Grudziądz

Termin realizacji zadania 01 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej"

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Grudziądz.

Termin realizacji zadania 2015 r.
 

Działalność Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Grudziądzu

 

Prowadzone działania  przez Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu
Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:

  • Organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach podopiecznych;

  • Prowadzenie Centrum pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i  osobom w stanie kryzysu.

  • Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej,

  • Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;

  • Prowadzenie Klubu Seniora,

  • Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi  oraz z samorządem

 

Informacja prasowa  z września 2012r.

To nowa organizacja, która od kilku dni przyjmuje osoby pod wpływem alkoholu z interwencji policyjnych czy Straży Miejskiej. Prowadzi ją Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Centrum Pomocy nietrzeźwym powstało w wyniku reorganizacji Izby Wytrzeźwień. Działa przez całą dobę i dysponuje ośmioma miejscami.

Centrum Pomocy nietrzeźwym powstało w wyniku reorganizacji Izby Wytrzeźwień. Działa przez całą dobę i dysponuje ośmioma miejscami.

- Kadra pracownicza składa się z dziewięciu opiekunów, którzy pracują na zmiany oraz jednej osoby zatrudnionej w charakterze porządkowej - wyjaśnia Krystyna Retz, sekretarz zarządu PKPS. - Wszyscy, łącznie z lekarzami, byli pracownikami dotychczasowej Izby Wytrzeźwień.

Nowa placówka, oprócz pomocy pijanym mieszkańcom Grudziądza, zapewnia również wsparcie bezdomnym kobietom oraz ludziom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach. „
 

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i i osobom w stanie kryzysu

Z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Pomocy przy ul. Waryńskiego na okres od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. przeznaczono 280 tys. zł.

Umowa z miastem została podpisana na okres 3 lat tj do 31 grudnia 2015r. W 2013r. na powyższy cel miasto przeznaczyło 840 tys. zł


Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym - placówka całodobowa czynna we wszystkie dni tygodnia
86 - 300 Grudziądz ul. Waryńskiego 36 tel.56/463 11 83

Placówka posiada 8 miejsc. W okresie od  września do grudnia 2012r. zapewniono pomoc 551 osobom w tym 23 kobietom i 2 osobom nieletnim. Zajmuje się nimi zespół zmianowy składający się  z 2 opiekunów (kobiety i mężczyzny) oraz lekarza.

Placówka  udziela osobom nietrzeźwym  pomocy medycznej oraz  sanitarno-higienicznej, przeprowadzamy w zależności od potrzeb  : odwszawianie, dezynfekcję a także zapewniamy  odzieży zastępczą,

 

 

Centrum pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu działa całodobowo .Placówka posiada 35 miejsc dla kobiet i dzieci. W okresie od września do grudnia 2012r. przebywały w placówce  54 osoby. Średnio miesięcznie przebywa ok. 32 osób

Osoby przebywające w placówce otrzymują schronienie oraz jeden posiłek.   W zależności od potrzeb zaopatrywani są w odzież oraz środki czystości. W placówce do użytku mieszkańców przeznaczone są dwie kuchnie, 8 łazienek, świetlica oraz taras. Dzieci maja do dyspozycji plac zabaw, oraz dużo miejsca do zabawy

Klub Seniora

Działa od ponad 35 lat. W chwili obecnej skupia 25 członków. W Klubie działa zespół wokalny Wesoła Wiara zespół ma bogaty repertuar, bierze udział w różnych przeglądach artystycznych klubów seniora na terenie Grudziądza oraz w różnych częściach powiatu Grudziądzkiego gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Członkowie Klubu spotykają się dwa razy w tygodniu,Organizują sobie różne imprezy okolicznościowe takie jak: urodziny, imieniny, Dzień Seniora oraz zabawy taneczne.


Gwiazdka dla dzieci