Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy, w roku 2015 prowadził zbiórkę publiczną "Pomoc rzeczowa dla osób bezdomnych", pozwolenie Nr 2015/189/OR wydane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.


Zbiórka publiczna przeprowadzona była w formie zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.
Uzyskane środki finansowe przeznaczono na pomoc dla osób bezdomnych, podopiecznych schronisk.
Z pozyskanych środków zakupiliśmy: żywność, odzież i środki czystości na ogólną kwotę 17.192,56 z tego:

  • żywność 8.746,21
  • odzież 2.557,78
  • środki czystości 4.888,57
  • koszty administracyjne (pozwolenie) 1.000,00


Wszystkie dane i rozliczenie zbiórki umieszczone są na portalu zbiórek publicznych.

Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przeprowadził zbiórkę publiczną na podstawie Decyzji 235, WSO-VI.5311.1.2014 z dnia 27.01.2014 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zbiórka publiczna prowadzona była w formie zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc dla osób ubogich, bezdomnych, zagrożonych demoralizacją, rodzin pozbawionych środków do życia tj. podopiecznych schronisk prowadzonych przez nasze stowarzyszenie.

Z pozyskanych datków zakupiliśmy dla osób potrzebujących: żywność, odzież oraz środki czystości na ogólną kwotę 10.659,65 złotych z tego:

1.  żywność – 8.772,05

2. środki czystości – 1.325,69

3.  odzież – 561,91