9 listopada 2021

Zaproszenie dotyczące nowego Podprogramu Przejściowego 2021

27 września 2021

Informujemy o zakończeniu realizacji tegorocznej edycji (podprogram 2020) programu operacyjnego POPŻ - "żywność dla najbardziej potrzebujących".

Kolejna edycja (podprogram 2021) planowana jest od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 roku.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

8 września 2021

Projekt "Klucz do lepszego życia".

Informujemy o nowym projekcie pn. „Klucz do lepszego życia" realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
Projekt skierowany jest do kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku od 50 lat.


25 sierpnia 2021

Szkolenie pt. Bezpieczeństwo w sieci.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w cyklu szkoleń online (na aplikacji zoom) – skierowanych do seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększania kompetencji cyfrowych. Udział bezpłatny.

Kontakt do Organizatora: tel: 515 276 454 , mail: tsas@tsas.torun.pl
Link do zgłoszenia/ Karty uczestnika szkolenia, kliknij w link, wypełnij zgłoszenie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf11NLegMnOVFFfFq5woyNu1a0QMMDS536IZ_NriFrTp1wxcw/viewform

 


16 czerwca 2021
 

Informujemy że od 1 czerwca 2021, serwis Passport Photo Online uczestniczy w akcji "Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy" pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Akcja potrwa do 30 września 2021, w tym czasie będzie można skorzystać bezpłatnie z kreatora zdjęć do CV.
https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-cv

26 maja 2021


Kujawsko-pomorska Teleopieka.

Informujemy o projekcie którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. Projekt przeznaczony jest dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023.

W Projekcie założono pierwszeństwo udziału m.in. dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

http://www.rops.torun.pl

26 maja 2021

Rodzinny kiermasz książki przeczytanej.

Na prośbę Fundacji 12 Kamienica informujemy o kiermaszu "przeczytanej" książki dla dzieci.

https://www.facebook.com/events/1035087796897578/

30 kwietnia 2021

Informujemy że od maja wznawiamy wydawanie żywności dla mieszkańców Bydgoszczy w ramach programu POPŻ-2020. Wydawanie odbywać się będzie według dotychczasowego harmonogramu. Żywność za kwiecień dodawana będzie sukcesywnie w kolejnych miesiącach.

19 kwietnia 2021

Informujemy, że z powodu wystąpienia zagrożenia koronawirusem wstrzymujemy wydawanie żywności w ramach programu POPZ w punkcie wydawania przy ul. Fordońskiej.
15 kwietnia 2021
 
Program "Rodzina w centrum 3" - dodatkowe wsparcie dla osób korzystających
z programu pomocy żywnościowej POPŻ.

Szczegóły na stronie ROPS Toruń.
https://www.rops.torun.pl/projekty/rodzina-w-centrun-3/informacja-o-projekcie/informacja-na-strone-popz
26 marca 2021
 
"Aktywność się opłaca" projekt dla osób niepracujących w Bydgoszczy.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją
Fundacji Klucz do Przyszłości, adresowanej do osób niepracujących w Bydgoszczy.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
• brak jakiegokolwiek zatrudnienia w momencie przystąpienia do projektu;
• zamieszkanie na terenie Bydgoszczy, wyłącznie w dzielnicach: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II lub Okole;
• ukończone 18 lat, bez górnej granicy wieku.

Co zyska każdy uczestnik:
• darmowe szkolenie (z certyfikatem);
• stypendium za uczestnictwo w szkoleniu - bez podatku;
• paczkę żywnościową lub catering na szkoleniu i zajęciach grupowych;
• zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia w projekcie;
• ubezpieczenie NNW oraz składki ZUS (w tym zdrowotna) na czas szkolenia;
• możliwość skorzystania z indywidualnej rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i radcą prawnym (praktycznie dowolny temat).

Kontakt telefoniczny:
- Anna Niedziałkowska tel. 516 454 072
- Renata Moroz - tel. 721 044 652
 
18 marca 2021

Informujemy że żywność z programu POPŻ dla najbardziej potrzebujących wydawana jest na bieżąco (zgodnie z harmonogramem). Średnio na jedną osobę przypada ok. 6 kg artykułów miesięcznie. Zapraszamy szczególnie osoby które jeszcze nie skorzystały z pomocy.
23 grudnia 2020
 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 5 stycznia rozpocznie się realizacja Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wydawanie żywności rozpocznie się od dnia 18 stycznia 2021 roku.

11 grudnia 2020

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zatrudni od 01.01.2021 r. osoby przygotowane do solidnej opieki domowej.

Usługi opiekuńcze są świadczone w dni robocze, dni wolne od pracy i w święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Bydgoszczy. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych oraz umożliwienie im kontaktu z otoczeniem. Mile widziane doświadczenie w opiece nad seniorami. Zapraszamy do kontaktu osoby odpowiedzialne i empatyczne.

Szczegółowych informacji udziela biuro K-P ZW PKPS, zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 34.
Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 605-273-955 lub 510-286-375 lub pod adresem mailowym: pkps.bydgoszcz13@gmail.com

9 grudnia 2020


Stowarzyszenie Postis oferuje pomoc dla bezdomnych opuszczających zakład karny.

 27 października 2020
  
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 trwać będzie od listopada 2020 r. do sierpnia 2021.
O dacie rozpoczęcia wydawania żywności osobom uprawnionym poinformujemy w tym miejscu gdy zostanie ostatecznie ustalona
7 września 2020

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podprogram 2020 realizowany będzie od listopada 2020 do sierpnia 2021 roku.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.

Zapraszamy w następujących dniach i godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 15 września od 9:00 do 11:00
Zarządy PKPS - 15 września od 11:30 do 13:30
Ośrodki Pomocy Społecznej - 16 września od 9:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30

Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2020, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.

osoby do kontaktu:
Michał Glazik - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Piotr Janiszewski - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz9@gmail.com
Jacek Talaśka - tel. 574 822 233 - e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com
2020-08-25

Program POPŻ-2019 dla MOPS Bydgoszcz

Informujemy że dnia 25 sierpnia zakończono wydawanie żywności osobom skierowanym przez MOPS Bydgoszcz w ramach programu POPŻ-2019 (pomocy dla najbardziej potrzebujących).
4 sierpnia 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
21 lipca 2020
 
Informacja od Społecznego Rzecznika Pieszych
Zapraszamy wszystkich mieszkańców  do przesyłania informacji na temat nieprzyjaznych miejsc dla pieszych lub w takich, w których będąc pieszymi czują się niebezpiecznie.
W czerwcu rozpoczęliśmy projekt zatytułowany “Bezpieczne chodniki, bezpieczne piesi”. Do 30 września br. będą zbierane informacje o miejscach, w których mieszkańcy Bydgoszczy nie mogą się komfortowo poruszać. Chodzi zarówno o dziury w chodnikach, jak i zbyt krótkie zielone światło, brak przejść pieszych lub konieczność nadłożenia drogi, gdy idzie się z wózkiem dziecięcym, bo po drodze są schody bez podjazdu. Można nam również zgłaszać miejsca, gdzie notorycznie łamane są zakazy parkowania.

Dzięki otrzymanym zgłoszeniom zostanie opracowany „Społeczny raport o stanie infrastruktury pieszej w Bydgoszczy

Informacje można zgłaszać przez formularz https://forms.gle/6cKMctm2LFHeUtXY9

oraz mailowo rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl
1 lipca 2020

Informujemy że okres wydawania żywności w ramach programu PO PŻ został wydłużony do końca sierpnia 2020 roku.
 9 czerwca 2020

Fundacja Nowe Pokolenie rozpoczyna nabór do nowego projektu dla dzieci i młodzieży „Kulturalna Sieć, czyli warsztaty wokalne”. Celem projektu jest stworzenie możliwości do rozwijania talentów wokalnych. W dobie zagrożenia koronawirusem szczególnie musimy dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób. Dlatego warsztaty odbędą się online. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca.
 
27 maja 2020
 
WAKACJE 2020
 
 
Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok za pośrednictwem portalu aktywnawies.pl i fanpage’a strony na FB ogłosił akcję: wyzwanie #zostańwKujawskoPomorskiem.

Celem akcji jest wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej rozwijających działalność w sferze turystyki i zachęcenie jak największej liczby osób do spędzenia wakacji w województwie kujawsko-pomorskim.
5 grudnia 2019
 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczyna się od dnia 19 grudnia 2019 r. i potrwa do końca lipca 2020 r. a wydawanie żywności osobom uprawnionym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

 

6 czerwca 2019

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 
Podprogram 2019 realizowany będzie od sierpnia 2019 do czerwca 2020 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 czerwca 2019r w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz. Zapraszamy
w następujących godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej Bydgoszcz od 11:00 do 12:30
Ośrodki Pomocy Społecznej od 12:30 do 13:45
Zarządy PKPS od 13:45 do 15:30.
 
Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2019, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności i ilości osób, które będą obecne na
spotkaniu do 20 czerwca.
 
osoby do kontaktu:
Michał Glazik tel.  607 447 239 e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Jacek Talaśka tel. 574 822 233 e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com
25 kwietnia 2019

Zgodnie za art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,
Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Poniżej cytujemy kilka fragmentów Karty Praw Podstawowych.


Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - preambuła)
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. (art. 1 Karty Praw Podstawowych)
Wszyscy są równi wobec prawa. (art. 20 Karty Praw Podstawowych)
Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (art. 21 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. (art. 22 Karty Praw Podstawowych)
Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. (art. 24 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.(art. 25 Karty Praw Podstawowych)
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. (art. 39 Karty Praw Podstawowych)