Stowarzyszenie

Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego.     

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzi działalność w zakresie organizowania usług opiekuńczych (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych).

Prezesem zarządu jest Janusz Polak, 
a wiceprezesi to:
Łucja Ganasińska,
Halina Orzelska
i Tadeusz Motyl.

Sekretarzem jest Bohdan Kamiński