W realizacji zadań wynikających z wytycznych dla pomocy żywnościowej  Podprogramie 2019 współpracują placówki terenowe PKPS oraz ośrodki pomocy społecznej  zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.