W realizacji zadań wynikających z wytycznych dla pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023 współpracują placówki terenowe PKPS oraz ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.