W realizacji zadań wynikających z wytycznych dla pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 Plus współpracują placówki terenowe PKPS oraz ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.