11 grudnia 2020


Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zatrudni od 01.01.2021 r. osoby przygotowane do solidnej opieki domowej.

Usługi opiekuńcze są świadczone w dni robocze, dni wolne od pracy i w święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Bydgoszczy. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych oraz umożliwienie im kontaktu z otoczeniem. Mile widziane doświadczenie w opiece nad seniorami. Zapraszamy do kontaktu osoby odpowiedzialne i empatyczne.

Szczegółowych informacji udziela biuro K-P ZW PKPS, zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 34.
Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 605-273-955 lub 510-286-375 lub pod adresem mailowym: pkps.bydgoszcz13@gmail.com

pkps.bydgoszcz13@gmail.com

 

 

Ważne od 01.01.2020 rok

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS zatrudnia  osoby przygotowane do solidnej opieki domowej.


Szczegółowych informacji udziela biuro K-P ZW PKPS, zlokalizowane  w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 34.


Informacje można też uzyskać telefonicznie 605-273-955 lub pod adresem mailowym.