Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez prowadzenie różnorodnych zadań.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ma rozwiniętą strukturę organizacyjną w województwie kujawsko-pomorskim.

Poszczególne zarządy terenowe realizują zadania odpowiednio do zdiagnozowanych lokalnych potrzeb i do potencjału, którym dysponują.