Projekty EFS

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu pn. „Trampolina 2”, w ramach którego oferuje szeroki wachlarz działań dla młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy oraz jej otoczenia, tj. rodziców/prawnych opiekunów.

Czas trwania projektu: 2018-09-01 do: 2020-08-31
Informacje o projekcie można znaleźć tu:
https://www.rops.torun.pl/projekty/trampolina-2/informacja-na-strone-popz
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 657 14 79

 

 

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do udziału w projekcie pn. Rodzina w Centrum 2. W ramach projektu świadczone jest wsparcie dla członków rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Centra Wsparcia Rodzin świadczą wsparcie obejmujące m.in:
poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediację i terapię rodzinną, warsztaty/szkolenia dla rodziców (naturalnych i zastępczych), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia.
Głównym odbiorcą zaplanowanych działań są:
osoby przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych, domach dziecka, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności osoby kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: