Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu pn. „Trampolina 2”, w ramach którego oferuje szeroki wachlarz działań dla młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy oraz jej otoczenia, tj. rodziców/prawnych opiekunów.

Czas trwania projektu: 2018-09-01 do: 2020-08-31
Informacje o projekcie można znaleźć tu:
https://www.rops.torun.pl/projekty/trampolina-2/informacja-na-strone-popz
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 657 14 79

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:
Informujemy o projekcie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy pt. „Mobilni na rynku pracy 2 - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.
 

      

Mobilni na rynku pracy - informacja