DYREKTOR
601 664 881
pkps.bydgoszcz1@gmail.com
USŁUGI
OPIEKUŃCZE
605 273 955
510 286 375

pkps.bydgoszcz13@gmail.com

ŻYWNOŚĆ 607 447 239 pkps.bydgoszcz14@gmail.com
(województwo)
pkps.bydgoszcz11@gmail.com
(Bydgoszcz)
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 574 822 233 pkps.bydgoszcz3@gmail.com
KSIĘGOWOŚĆ 501 589 511 pkps.bydgoszcz15@gmail.com