DYREKTOR:                                           601 664 881        pkps.bydgoszcz1@gmail.com
 
USŁUGI OPIEKUŃCZE                         605 273 955        pkps.bydgoszcz13@gmail.com
                                                                  510 286 375

MAGAZYN ŻYWNOŚCI                        607 447 239        pkps.bydgoszcz9@gmail.com 
 
ŻYWNOŚĆ/BYDGOSZCZ                    574 822 233         pkps.bydgoszcz11@gmail.com
 
ŚRODKI TOWARZYSZĄCE                  574 822 233        pkps.bydgoszcz3@gmail.com
 
KSIĘGOWOŚĆ                                        501 589 511        pkps.bydgoszcz15@gmail.com