DYREKTOR 601 664 881 pkps.bydgoszcz1@gmail.com
USŁUGI OPIEKUŃCZE 605 273 955
510 286 375
pkps.bydgoszcz13@gmail.com
MAGAZYN ŻYWNOŚCI 607 447 239 pkps.bydgoszcz9@gmail.com
ŻYWNOŚĆ/BYDGOSZCZ 574 822 233 pkps.bydgoszcz11@gmail.com
ŚRODKI TOWARZYSZĄCE 574 822 233 pkps.bydgoszcz3@gmail.com
KSIĘGOWOŚĆ 501 589 511 pkps.bydgoszcz15@gmail.com