Szanowni Państwo,

informujemy, że na chwilę obecną w punkcie przy ul. Fordońskiej 422 nie przewiduje się ograniczeń w wydawaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do jej otrzymania.

Przypominamy o możliwości odbioru żywności w imieniu osoby zakwalifikowanej przez upoważnionego przez tę osobę członka rodziny, sąsiada itp., szczególnie dotyczy to osób chorych i starszych.
 
Uprawnione osoby mogą odbierać żywność według grafiku wydawania określającego dni i godziny w zależności od miejsca zamieszkania.
  

   Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą składać skargi.

 

Poniżej zamieszczamy listę produktów żywnościowych dostępnych w Podprogramie 2020.