Szanowni Państwo,

informuję, że wydawanie żywności, w punkcie przy ul. Fordońskiej 422, dla osób zakwalifikowanych do jej otrzymania odbywa się na bieżąco. Na obecną chwilę nie planuje się wstrzymania wydawania.
Natomiast jest możliwość odbioru żywności w imieniu osoby zakwalifikowanej przez upoważnionego przez tę osobę członka rodziny, sąsiada itp., szczególnie dotyczy to osób chorych i starszych.
Uprzejmie proszę o poinformowanie zainteresowanych o powyższej możliwości odbioru żywności.
 
Uprawnione osoby mogą odbierać żywność według grafiku wydawania określającego dni i godziny w zależności od miejsca zamieszkania.
  

 Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą składać skargi.

 

Poniżej zamieszczamy listę produktów żywnościowych dostępnych w Podprogramie 2020.